Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Kurs HTML5 - formularze cz.1

Czwarty artykuł dotyczący HTML5. Tym razem omówimy nowości z zakresu tworzenia formularzy. W tym temacie na prawdę dokonał się spory postęp, dlatego kurs został podzielony na dwie części. W pierwszej odsłonie przedstawię nowe elementy, które możemy dodać do formularzy oraz atrybuty znaczników 'form' i 'input'.

Zacznijmy od nowych elementów:

 • <datalist>

  Pokazuje nam rozwijaną listę(forma podpowiadacza) podczas wpisywania tekstu do pola. Wpierw musimy określić listę tych elementów do wyświetlania, umieszczając je w znaczniku

  <datalist> za pomocą <option value="wartość">. Jeśli chcemy, aby ta lista pojawiła się przy danym polu, dodajemy do niej atrybut "list" o wartości równej "id" nadanemu dla <datalist>. Przykład powinien wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

  Przykład:

  źródło:
  <input list="uzytkownicy">
  <datalist id="uzytkownicy">
   <option value="Jan">
   <option value="Janusz">
   <option value="Zbigniew">
   <option value="Olek">
   <option value="Maciek">
  </datalist>
  

 • <keygen>

  Służy do szyfrowania danych, przesłanych w formularzu. Przykładowy kod:

  <form action="action.php" method="get">
  Użytkownika: <input type="text" name="uzytkownik">
  Zabezpieczenie: <keygen name="zabezpieczenie">
  <input type="submit">
  </form>
  
  W miejscu <keygen name="zabezpieczenie"> wyświetli się rozwijalna lista dwóch typów szyfrowania. W wyniku formularza zwrócone zostaną dwie wartości: 'uzytkownik' (w zależności o 'name' naszego pola) z oryginalną nazwą użytkownika oraz 'security' z zaszyfrowaną nazwą.

 • <output>

  Ten znacznik służy do wyświetlania wyniku obliczeń
  przykład użycia:

  + =
  źródło:
  <form oninput="wynik.value=parseInt(liczba1.value)+parseInt(liczba2.value)">
  <input type="number" id="liczba1" value="2"> +
  <input type="number" id="liczba2" value="2">=
  <output name="wynik" for="liczba1 liczba2"></output>
  </form>
  

Teraz lista dwóch nowych atrybutów wraz z przykładami dla znacznika 'form'.

 • autocomplete

  Dzięki temu atrybutowi wartości pól w formularzu zostaną po naszym powrocie do niego, przewróconego do ostatniej wartości.
  przykład:
  uzupełnij poniższe dwa pola i kliknij przycisk, a następnie powróć do tej strony. Nie będzie potrzeby uzupełniać pól ponownie.

  Imię:
  Nazwisko:
  źródło:
  <form action="http://devboard.pl" autocomplete="on">
   Imię: <input type="text" name="imie"><br>
   Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko"><br>
   <input type="submit">
  </form>
  

 • novalidate

  Ten atrybut odpowiada za wyłączenie sprawdzacza poprawności wpisanego tekstu w polu. Dla przykładu stworzę na formularze z polami e-mail, jeden z włączoną opcją novalidate, które bez niej.
  przykład: bez novalidate (wpisz coś w pole, co nie jest adresem email i kliknij przycisk)

  E-mail:
  spróbuj to samo teraz:
  E-mail:
  źródło przykładu 1.:
  <form action="#">
  E-mail: <input type="email" name="email">
  <input type="submit">
  </form>
  
  źródło przykładu 2.:
  <form action="#" novalidate>
  E-mail: <input type="email" name="email">
  <input type="submit">
  </form>
  

I trzecia lista nowości z zakresu atrybutów dla znacznika 'input'.

 • autofocus

  Po dodaniu tego atrybutu do pola będzie on domyślnie podświetlony po załadowaniu strony.

  Imię(włączony autofocus):
  Nazwisko:
  źródło:
  <form action="#">
   Imię(włączony autofocus):<input type="text" name="imie" autofocus><br>
   Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko"><br>
   <input type="submit">
  </form>
  

 • form

  Umożliwia przyporządkowanie danego pola do formularza, poza którym się znajduje. Dla naszego formularza dajemy 'id' i wartość tego id musi być równa wartości atrybutu form dla input. Przykład powinien to lepiej wytłumczyć.
  przykład:
  (widzimy, że pole Hasło znajduje się poza 'form')

  Nazwa użytkownika:
  Hasło:
  <form action="#">
   Nazwa użytkownika: <input type="text" name="imie" id="formularz"><br>
   <input type="submit">
  </form>
  Hasło: <input type="text" name="nazwisko" form="formularz">
  

 • formaction

  Nadpisuje akcję, która została określona przy 'form'.

  <form action="#">
   Imię(włączony autofocus):<input type="text" name="imie"><br>
   Nazwisko :<input type="text" name="nazwisko"><br>
   <input type="submit" formaction="kod.php">
  </form>
  

 • formenctype (wyłącznie na input'ów o typach 'submit' oraz 'image')

  Nadpisuje typ określony przy 'form'.

  <form action="#" formenctype="text/plain">
   Imię(włączony autofocus):<input type="text" name="imie"><br>
   Nazwisko :<input type="text" name="nazwisko"><br>
   <input type="submit" formenctype="multipart/form-data">
  </form>
  

 • formmethod (wyłącznie na input'ów o typach 'submit' oraz 'image')

  Nadpisuje metodę określoną w 'form'.

  <form action="#" method="get">
   Imię(włączony autofocus):<input type="text" name="imie"><br>
   Nazwisko :<input type="text" name="nazwisko"><br>
   <input type="submit" formmethod="post">
  </form>
  

 • formnovalidate (wyłącznie na input'cie o typie 'submit')

  Nadpisuje atrybut ';novalidate' z elementu form
  przykład:
  (wprowadź nieprawidłowy email, następnie przyciśnij pierwszy przycisk i drugi, a zobaczysz różnicę)

  E-mail:

 • formtarget

  Określa, gdzie ma zostać wykonany formularz. Nadpisuje to, co jest przy elemencie form. Najczęstsze wartości to "_blank"("nowe okno") i "_target"(nowe okno)

  E-mail:
  Hasło:
  <form action="#">
   E-mail: <input type="text" name="fname"><br>
   Hasło: <input type="text" name="lname"><br>
   <input type="submit" value="Zaloguj">
   <input type="submit" formtarget="_blank"
   value=Zaloguj w nowym oknie">
  </form>
  

 • height and width (wyłącznie na input'cie o typie 'image')

  Oczywiste chyba - określa wymiary przycisku
  przykład:

  źródło:

  <input type="image" src="obrazek.png" alt="Wyślij" width="48" height="48">
  
 • list

  Jako atrybut do przycisków input, jest pomocnikiem przy znaczniku 'datalist'. Wartość atrybutu 'list' musi być równa 'id' znacznika 'datalist'.
  przykład:

  <input list="uzytkownicy">
  <datalist id="uzytkownicy">
   <option value="Jan">
   <option value="Janusz">
   <option value="Zbigniew">
   <option value="Olek">
   <option value="Maciek">
  </datalist>
  

 • min and max

  Określa minimalną i maksymalną wartość danego pola.
  przykład:

  źródło:

  <input type="range" name="zakres" min="10" max="20">
  

 • multiple

 • pattern

  Za pomocą wyrażenia regularnego możemy określić jakie wartości możemy wpisać oraz ile znaków może mieć dana wartość.
  przykład:
  (spróbuj wprowadzić coś innego niż 11 cyfrowy numer PESEL)

  Pesel:
  źródło:
  <form action="#">
  Pesel: <input type="text" name="pesel" pattern="[0-9]{11}" title="Podaj 11 cyfrowy pesel">
   <input type="submit">
  </form>
  
 • placeholder

  Pokazuje nam w polu napis, przed określeniem przez Nas jego wartości.
  przykład:

  źródło:

  <input type="text" name="nazwa" placeholder="Podaj swoją nazwę użytkownika">
  
 • required

  Za pomocą tego atrybutu możemy określić czy dane pole ma być wymagane.
  przykład:
  (jedynie adres zamieszkania jest wymagany - sprawdź to!)

  Imię:
  Adres zamieszkania:
  źródło:
  <form action="#">
  Imię: <input type="text" name="imie"> <br/>
  Adres zamieszkania: <input type="text" name="adres" required>
   <input type="submit">
  </form>
  
 • step

  Wartość tego atrybutu określa co ile możemy zmienić wartość. Dla przykładu jeżeli step="10" to wartości pola mogą wynosić (-10,0,10,20,30).
  przykład:

  <input type="number" name="liczba" step="10">
  

To byłoby na tyle. Sporo i tak nowości jak na jeden dzień. W następnym kursie pokażę nowe typy dla pól w formularzach!